Hướng dẫn mở pass iPhone 5 5s 5c ios 7.1.2 7.0.4 không restore

Hướng dẫn mở pass iPhone 5 5s 5c ios 7.1.2 7.0.4 không restore

Video is ready, Click Here to Play ×


Hướng dẫn cách dò mật khẩu khóa phím iPhone 5 5s 5c ios 7.1.2 7.0.4 không cần chạy lại phần mềm, không restore, kể cả việc bị vô hiệu hóa đòi kết nối với itunes.vô hiệu hóa đòi kết nối với itunes, hết lần, không còn lần nhập mật khẩu, chờ vài trăm ngàn phút đến hàng triệu phút… vẫn giải quyết được!

Mở khóa mật khẩu iphone 5s 5c 5 không mất dữ liệu,không cần restore
ĐC 540…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *